Illegala migranters krav.


“Öppna gränsen eller dö” – Här är flyktingarnas hot till Europa

Vad migranter säger till gränspolisen – vem har inbillat dom att lilla EU är öppet för dem?
Sverige och Tyskland har frenetiskt arbetat för att ge dem den känslan, att ILLEGALA migranter har rättigheter? 
Där finns UNHCR-verifierade äkta flyktingar, UNHCR hjälper otroliga massor till säkra ställen i Mellanöstern. På det sättet kan de hjälpa stora massor där, jämfört med de enorma kostnaderna att ta dem på lång sightseeing genom Europa och därefter levnadsomkostnader mycket mycket högre än vad som krävs för att de ska leva i sitt närområde, nära att återvända hem när Ryssland/USA/EU i stället lagt dessa pengar på att stoppa krigen, ISIS och Assad.
NU har vissa länder plötsligt upptäckt att de inte har råd med inmarschen, att vår kultur och invånare förstörs har de aldrig kommit på än. 
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s