Belgien levererar flest terrorister till Syrien, per invånare.


Belgien största källan till europeiska soldater i Syrien per capita
Publicerad: 04.01.16, 17:09 / Israel News
AMSTERDAM – fransmän, tyskar och britter utgör det högsta antalet utländska soldater bland de syriska rebellerna från europeiska länder, men Belgien är den största bidragsgivaren i förhållande till sin befolkning, visar en holländsk studie.
Européer kämpar tillsammans med islamistiska grupper i Syrien och Irak har varit högt upp på dagordningen för europeiska säkerhetsfrågor i flera år. Returnerade frivilliga har varit inblandade i attacker i Paris och Bryssel under de senaste 18 månaderna, inklusive förra månadens bomber i den belgiska huvudstaden.
Studien, som utarbetats av Haag-baserade Internationella centret för kampen mot terrorism, sade EU-länder inte bör vara nöjda om deras medborgare lämnar för att kämpa i Mellanöstern, även de som har sett lite sådan rörelse.

Belgium largest source of European fighters in Syria per capita
Published: 04.01.16, 17:09 / Israel News

AMSTERDAM – French, Germans and Britons make up the highest number of foreign fighters in the Syrian rebel ranks from European countries, but Belgium is the largest contributor in proportion to its population, a Dutch study shows.

Europeans fighting alongside Islamist groups in Syria and Iraq have been high on the agenda of European security concerns for several
years. Returned volunteers have been involved in attacks in Paris and Brussels over the past 18 months, including last month’s bomb blasts in the Belgian capital.

The study, prepared by the Hague-based International Centre for Counter-Terrorism, said European Union countries should not be complacent about their citizens leaving to fight in the Middle East, even those that have seen little such movement.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s