Grova och påtagliga TT-lögner. Erdogan.


När anser de att detta “Palestina” skapades (se bildrubriken) på länken, eller behöver inte ett land finnas för att erkännas? Falsifierade media kommer med sådana helt löjliga utfall, som på länk.. FN erkände ett existerande land, Ìsrael, 1948,  “Palestina” har erkänts av politiska antisemitiska skäl utan att det existerade. Amnestys antisemitiska gnäll har varat länge.

“Palestina” har heller inte erkänts som stat utan i nivå med Vatikanen.

       
Ett politiskt land som “Palestina” har aldrig existerat, bara som geografiskt namn i stil med “det heliga landet”, Arafat och Abbas har aldrig slutfört fredsförhandlingar och vad Fatah tänker står klart i fatahs stadgar, de senaste säger att uttalandena från den tidigare gäller, och innan skrevs tydligt:

Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.  länk.
Article (19) Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.

Erdogan går det också sagor om. Han “vill” inte att Turkiets folkmord av armenierna ska nämnas, Hitler ville väl inte att hans Förinelse skulle nämnas, men han fick ju chansen at påtagligt förlora. som det är nu har Erdogan avlivat lika många kurder som Saddam – vilket kallades folkmord, Men medierna lyder Erdogams förbud att kalla det för vad det är. se länk.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s