Enorma summor från Väst tilll palestinska terrorister.


Mer än $300.000.000 ges av Abbas till terrorister per år, av våra donationspengar. Inte går de till vad Sverige påstår, “Palestina ska bli en självständig, livskraftig, sammanhängande och demokratisk stat” och inte bryr sej Wallström om Fatahs stadgar:

  1. Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
  1. Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.
  1. Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence. 
  1. Article (19) Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.
  1. Se: http://www.mythsandfacts.org/conflict/statute-treaties/fateh_constitution.htm

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/222051

https://players.brightcove.net/4679209196001/VJS20865x_default/index.html?videoId=5255655572001

I Osloavtalet sa Arafat att Israel har exklusiv kontroll över area C, där ca 4% av västbanksaraberna bodde. Spelar ingen roll, EU inkl. stackars vilseledda Sverige har desperat försökt fylla det området med illegala araber, tyvärr har Netanyahu varit slö att bevaka det hela. Han fick nyligen grundlig utskällning av statsrevisorn för det. Länk1, länk2, länk3, länk4.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s