Boris försöker minska Israels säkerhet.


Englands utrikesminister besöker Israel och försöker tvinga Israel  minska sin säkerhet, glömma när England gav araberna 80% av det judiska hemlandet till Jordaniens kung eftersom han var en bra kompis. Och hur sen FN försöker tvinga Israel att ge 50% av de återstående 20% till araberna. 

Vad Israels motståndares Konstitution säger är bl.a.

Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.

Någon borde upplysa Boris om det, Netanyahu tycks ha glömt det. Är det lämplig start på fredsförhandlingar?.

British Foreign Minister moralizes: Two states – or apartheid

Boris Johnson still believes Israel has no choice but to allow the creation of a Palestinian state.

‘Peace partner’ Abbas meets other terrorists

PA chairman again meets with Arabs who carried out terrorist attacks.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s