Från FB om Tage Erlander


Svenska Socialdemokraternas rötter. Inte SDs.
Samuel Nygren
7 hrs · 

En liten redogörelse över Socialdemokraternas djupa rötter.

Efter Evian-konferensen, i juli 1938, framförde Sverige, genom statssekreterare Tage Erlander (S), ett önskemål om att de tyska judarna skulle få särskilda pass. Som en konsekvens av den svenska regeringens (S) önskemål fattade den tyska nazistregeringen ett beslut om införande av de så kallade ”J-passen”. Beslutet innebar att alla judiska pass blev ogiltiga fr o m den 5 oktober 1938 och skulle lämnas in till polisen inom två veckor. Judarna fick därefter ansöka om nya pass. Passen stämplades med ett rött ”J” på första sidan enligt Tage Erlanders (S) önskemål. Bara en månad efter det att de nya lagarna, på Sveriges begäran instiftats, inträffande Kristallnatten som var natten mellan den 9 och 10 november 1938 då många judars butiker, hus och synagogor förstördes i hela Nazisttyskland. Kristallnatten åtföljdes av Novemberpogromerna, som genomfördes mellan den 7 och 13 november 1938. Pogromerna var initierade av nazisterna och omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord, 20 000–30 000 arresterades och fördes till koncentrationslägren, 267 synagogor brändes och över 7 500 butiker med judiska ägare vandaliserades.

Tage Erlander (S), som sedan var statsminister i Sverige under perioden 1946 – 1969, medverkade alltså till att Tyskland införde det stora J som stämplades in i varje tysk judes pass och detta var bara en av socialdemokraternas (S) åtgärder mot, enligt deras uppfattning, underlägsna människotyper och medverkade till att den tyska regimen snabbt kunde kartlägga och spåra judarna för vidare transport till koncentrationslägren.
Mikael Heinig

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s