Område A, B och C av Jordaniens Västbank.

Vid Osloavtalet delades Judéen/Samarien – som illegalt hade ockuperats av jordanien 1948-67 – så att ansvaren för de olika områdena bestämdes enligt tabellen från denna länk. Delningen gällde fram till avtalad fred. Inget annat sätt finns att ändra på detta. Att gå och tigga hos FN är ett påtagligt brott mot avtalet och den som gör det förlorar många rättigheter.

 

Area Säkerhet Civil Admin. % av VB. yta % av WBaraber
A arab arab 18% 55%
B israelisk arab 21% 41%
C israelisk israelisk 61% 4% (ca 50.000)

 

Area A utgör de arabiska städerna och tätorterna.

Area B utgör arabiska byar och mindre tätorter.
Area C är återstoden som alltså helt och hållet kontrolleras av Israel och det har ALDRIG NÅGONSIN varit något slags “palestinskt land”. I area A, B bodde både före och efter Osloavtalet 96% av palestinaaraberna. Nu bor det mindre än 50000 araber i area C med en yta av , d.v.s. ca 3400 km2, d.v.s. 15 per km2. Detta kan jämföras med Jordanien med 78 per km2. Kontrollräkna gärna, faktum är att där är väldigt få araber i detta område som är de uråldriga historiska judiska områdena vilket erkändes i San Remobeslutet om det judiska hemlandet, fortfarande internationell lag. Palestinaaraberna har ingen som helst historisk rätt till något, de fick kontroll över area A, B så länge de uppfyller reglerna och fram till förhandlad fred. Israel har nu väntat i 20 år på att de ska uppfylla dessa, inte det minsta har hänt, Arafat lovade stopp för all terror från deras sida, det har kontinuerligt fortsatt fram till denna dag. Han loade stopp på hatpropaganda i medier skolor, moskéer – de kör på lika hårt som alltid och orsakar avsiktligt allt hat mot judarna i Israel. Abbas har brutit helt mot grundconceptet genom att gå till FN, trots det gav Netanyahu honom $100 miljoner helt  utan anledning häromdan, februari 2013, efter påtryckningar av Blair. Terrorn fortsätter lika förbenat,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s