Tag Archives: standarder

Sweden: Land of Double Standards


Söker du i Google på detta uttryck får du just nu Ungefär 14 500 resultat ;(0,53 sekunder)  Man får förmoda att det är vad Wallström med chef  har eftersträvat under lång tid.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment