Tusen och en natt à la Ban, Obama.


Idiotiskt tal av Obama i FN. Jämför med ki-Moons. Bägge berättade hur  bra de var, bägge talade om ett helt  okänt land, “palestina” : hade man frågat när det uppstod hade de inte haft en aning. eftersom det aldrig skett, Abbas och Arafat vägrade förhandla fram fred och stod helt fast vid Fatahs näst senaste stadgar, de sista sade kort att vad som sades i näst senaste gällde mycket tydligt 

Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.
Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.

Article (12) Complete liberation of Palestine, and eradication of Zionist economic, political, military and cultural existence.
Article (19) Armed struggle is a strategy and not a tactic, and the Palestinian Arab People’s armed revolution is a decisive factor in the liberation fight and in uprooting the Zionist existence, and this struggle will not cease unless the Zionist state is demolished and Palestine is completely liberated.Vad Obama skulle bli överraskad att höra det!

Israels ambassadör Danon gav förklaring; http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/218077

Israeli Ambassador Danon blasts UN ‘obsession with Israel’

After UN Secretary-General says 50 years of ‘occupation’ is ‘madness’, Ambassador Danon says the UN ‘obsession’ with Israel must end.
Shai Landesman, 20/09/16 17:56


Danny Danon and Ban Ki-moon

Shahar Ezran

Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Danon reacted harshly to UN Secretary-General Ban Ki-moon’s opening address at the UN General Assembly. The Secretary-General decided to take the opportunity to criticize Israel, saying: “Ten years of illegal settlement expansion and fifty years of occupation. This is madness. The Palestinians cannot continue to live under Israeli occupation.”
Ambassador Danon reacted by saying that “The real madness belongs to the UN. Instead of focusing on Palestinian terror and incitement, and instead of compelling [Palestinian Authority President] Mahmoud Abbas to return to the negotiating table, the Secretary-General chose to criticize Israel once again. This is an obsession with Israel and it must end.”
“At a time when Palestinian terror is on the rise in Israel, the Secretary-General chose to criticize us and ignore the direct responsibility of Abbas and the Palestinian leadership who continue to incite towards terror.”
Prime Minister Binyamin Netanyahu has repeatedly said in every opportunity he gets that he is willing to meet with Abbas “anytime, anywhere” to discuss peace. Abbas, for his part, refuses to meet for negotiations unless certain “preconditions” are met, namely, that Israel makes concessions before negotiations even begin.
Secretary-General Ban, apparently, still chooses to focus on the “occupation” and “settlements” as the perceived main source of the problem.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s